Deur-/raamsensor

De sensor detecteert of een raam of deur open of gesloten is. Hierdoor kan u gewaarschuwd worden als de woning op ongebruikelijke tijden wordt verlaten of als ramen of deuren geopend worden in afwezigheid van de bewoner.

raam-deur-sensor